De Waterheuvel is een Amsterdamse stichting die zich bezig houdt met arbeidsrehabilitatie en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De stichting biedt arbeidstrainingen, cursussen, werkervaringsplaatsen, diverse activiteiten en de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen om zodoende te bouwen aan een zinvol bestaan. De Waterheuvel maakt gebruik van het Fountain House model dat gericht is op arbeidsrehabilitatie, participatie en zingeving.

Uitsluitingsgronden Waterheuvel:

  • psychiatrische problemen in acute fase;
  • verslavingsproblemen staan op de voorgrond;
  • agressief gedrag (verbaal of non-verbaal).